Cazul 14 Ptoză mamară

înainte de operaţie după operaţie